Privacy en Cookies beleid

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben dan ook alle klantgegevens beschermd achter een SSL-beveiliging. Dit herkent u aan de https adres en het slotje in de adresbalk.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij zullen uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere (commerciële) doeleinde, dan die behoren bij onze dienstverleningen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Smart Computerservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres
  5. Eventuele gegevens welke van belang zijn voor een overeenkomst
  6. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smart Computerservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  2. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  3. Om goederen en diensten bij u af te leveren
  4. Smart Computerservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Smart Computerservice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smart Computerservice) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smart Computerservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Smart Computerservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smart Computerservice gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Smart Computerservice gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Inzage en correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mart Computerservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smartcomputers.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Gebruik van Cookies

Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies op onze diensten te kunnen verbeteren.
– de werking van onze website en daarmee uw bezoekervaring te verbeteren
– onze website te testen en te verbeteren door het monitoren van websitebezoek
– de effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten

Gebruik van Links

Op onze website staan hyperlinks naar websites van andere organisaties. Wij dragen geen enkele verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij raden aan het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

Privacy en het Delen van Informatie met Derden Aangaande Domein Registratie

Als toplevel domeinnaam registrar is Smart Computerservice verplicht om bepaalde gegevens van klanten door te geven aan de domeinnaambeheerder.

Deze informatie omvat persoonlijke gegevens zoals de naam, het adres en telefoonnummer van de klant. De relevante domeinnaambeheerder kan deze informatie openbaar beschikbaar maken door middel van publieke databases van domeinnaamhouders.

Voorwaarde om een domeinnaam via Smart Computerservice te registreren, is dat de klant akkoord gaat met doorgeven van zijn/haar persoonlijke gegevens aan de relevante domeinnaambeheerder. De klant begrijpt en accepteert dat bij de aanschaf van een domeinnaam bij Smart Computerservice de klant toestemming geeft om zijn/haar persoonlijke gegevens door te geven aan de relevante domeinnaambeheerder, en daarmee deze gegevens toegankelijk maakt in een publieke database.